Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkovateľ skládky žaluje Pezinok pre nezverejnenie odpovede v regionálnej tlači

 

Vážení spoluobčania, dňa 17.3.2010 doručil prevádzkovateľ pezinskej skládky mestu Pezinok, vydavateľovi regionálneho mesačníka Pezinčan, žiadosť o uverejnenie odpovede, ako reakciu na medializované tvrdenia o nezákonnosti prevádzkovania pezinskej skládky.

 

V žiadosti o odpoveď bolo vysvetlené, prečo je prevádzkovanie skládky zákonné a poukázané na to, že rovnaký výklad o účinkoch rozhodnutia Ústavného súdu zdieľa aj odborník a ústavný právnik Radoslav Procházka, ktorý pre denník SME povedal: „Tým, že sa odložila vykonateľnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu, ostáva rozhodnutie, ktoré Najvyšší súd zrušil, právoplatné a až do rozhodnutia vo veci samej sa môže podľa neho postupovať“. Samotné mesto Pezinok si odklad vykonateľnosti interpretuje schizofrenicky tak, ako sa mu kedy hodí. Keď bola v apríli 2009 odložená vykonateľnosť „povolenia“, si mesto vysvetľovalo odklad ako „nemožnosť skládku zavážať“, teraz, keď bola odložená vykonateľnosť „zákazu prevádzky“, si už účinky mesto vysvetľuje tak, že sa tým na veci nič nemení.

 

Úrady, ktoré sú kompetentné kontrolovať zákonnosť likvidovania odpadu, vykonali hneď po obnovení prevádzky na skládke kontrolu a nezistili žiadne porušenie zákona. Skládka je podľa názoru kompetentných prevádzkovaná zákonne. Práve naopak, podľa rozhodnutia úradov zákon porušilo mesto Pezinok tým, že odpad likvidovalo spaľovaním, za čo dostalo pokutu až 10.000,- Euro. Tento podľa nášho názoru dokonca „kriminálny“ skutok bol vykonaný na pokyn zástupcu mesta Pezinok. Mesto sa tým úplne diskvalifikovalo hodnotiť zákonnosť zneškodňovania odpadu niekým iným. V prvom rade by si malo vyvodiť zodpovednosť vo vlastných radoch a uloženú pokutu niekomu zhmotniť.

 

Názor mesta Pezinok o prevádzkovaní skládky je teda nielen v rozpore s názorom ústavného odborníka a v rozpore s názormi kompetentných orgánov, ale dokonca mesto už raz za svoj „najsprávnejší“ názor dostalo aj pokutu a to až 10.000,- Euro, ktoré si doteraz podľa nášich vedomostí nikto a najskôr ani nikdy nezosobní.

 

Keďže mesto Pezinok pod vedením Olivera Solgu odmietlo v rozpore s tlačovým zákonom odpoveď v mesačníku Pezinčan uverejniť, podal prevádzkovateľ skládky na mesto Pezinok žalobu, v ktorej žiada súd, aby uložil mestu Pezinok povinnosť odpoveď podľa tlačového zákona zverejniť.

 

Ako občan mesta Pezinok, ktorý býva ku skládke v Novej jame bližšie než 99 percent Pezinčanov, a ktorý má kanceláriu zo všetkých budov v Pezinku najbližšie k starej aj novej skládke, vyzývam primátora Olivera Solgu, aby prezradil svojim občanom, či bola uložená pokuta 10.000 Euro aj niekomu zosobnená, alebo či ju musia znášať prostredníctvom rozpočtu mesta všetci občania zo svojich daní. Okrem toho vyzývam primátora Olivera Solgu, aby zverejnil, na koho pokyn bol odpad nezákonne spaľovaný. Ďalej vyzývam primátora Olivera Solgu, aby zverejnil, na koho pokyn nebola uverejnená v mesačníku Pezinčan odpoveď prevádzkovateľa skládky a či je mesačník Pezinčan financovaný z vrecka takejto osoby, alebo z rozpočtu mesta a teda z daní všetkych občanov, ktorí majú právo počuť aj názor druhej strany. A nakoniec, vyzývam primátora Olivera Solgu, aby prevzal zodpovednosť za chyby mesta Pezinok, a aby sa prestal tváriť ako „svätý za dedinou“, keď má „bordel“ vo vlastnom úrade.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.