Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko spoločnosti Ekologická skládka, a.s. k iniciatíve pána Freša.

 

Podľa všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 20/2008 Príloha č. 2 Záväzná časť, bod II. Verejnoprospešné stavby, odsek 17, je verejnoprospešnou stavbou aj územie a zariadenie regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov. Z uvedeného je zrejmé, že podľa záväznej časti územného plánu BSK je pezinská skládka verejnoprospešnou stavbou.

 

Jej poloha je naviac zakreslená aj na Mape – „Sídelná infraštruktúra“ územného plánu BSK, kde je územie Nová jama v Pezinku označené značkou podľa legendy ako regionálna skládka komunálneho odpadu.

 

Iniciatíva pána Freša je teda v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi BSK a pán Frešo buď nepozná nariadenia a predpisy vlastného úradu, alebo ide iba o politickú iniciatívu s cieľom vybiť politické body pre pána Freša.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

http://www.region-bsk.sk/uzemny-plan-regionu-bsk.aspx

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja